.
  POLSKIE NAGRODY RÓŻNORODNOŚCIPolish Diversity Awards 2023
  To jedyne w Polsce wyróżnienia dla firm, organizacji i osób, które w swojej działalności promują różnorodność, równość i inkluzywność zarówno wewnątrz organizacji, jak i w otoczeniu biznesowym.
  Nagrodzeni
  Polskie Nagrody Różnorodności
  Polish Diversity Awards 2023

  KATEGORIA: WIEK

  ZWYCIĘZCA: KANCELARIA PRAWNA DWF POLAND

  Zwycięzca wybrany spośród 5 nominowanych firm wyróżniających się działaniami na rzecz polityki senioralnej, „silver economy” oraz dialogu międzypokoleniowego w miejscu pracy.

  KATEGORIA: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

  ZWYCIĘZCA: KLUBOKAWIARNIA POŻYTECZNA

  Zwycięzca wybrany spośród 5 nominowanych firm wyróżniających się działaniami na rzecz włączenia na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami, a także integracji takich osób w społeczeństwie.

  KATEGORIA: PŁEĆ

  ZWYCIĘZCA: FUTURE COLLARS

  Zwycięzca wybrany spośród 5 nominowanych firm wyróżniających się działaniami na rzecz równania praw kobiet i mężczyzn zarówno w biznesie, jak i społeczeństwie.

  KATEGORIA: LGBT+

  ZWYCIĘZCA: STATE STREET PRIDE & FRIENDS

  Zwycięzca wybrany spośród 5 nominowanych firm wyróżniających się działaniami na rzecz stworzenia miejsca pracy przyjaznego osobom LGBT+, a także takiej zmiany społecznej, która dąży do poprawy położenia osób nieheteronormatywnych w społeczeństwie.

  KATEGORIA: DIALOG MIĘDZYKULTUROWY

  ZWYCIĘZCA: ORPEA

  Zwycięzca wybrany spośród 5 nominowanych firm wyróżniających się działaniami na rzecz integracji pracowników innych kultur i narodowości, a także poprawy położenia mniejszości kulturowych, etnicznych i wyznaniowych w społeczeństwie.

  Nagrody specjalne
  Menadżer(ka) Różnorodności
  ZWYCIĘZCA: Małgorzata Petru

  Dla menadżera/rki, który/a wyróżnia się oryginalnymi działaniami na rzecz promowania różnorodności w swojej organizacji.

  Przedsiębiorstwo Różnorodności
  ZWYCIĘZCA: ING Bank Śląski

  Dla firmy, która działa na rzecz różnorodności, zarówno w swojej organizacji, jak i społeczeństwie.

  Ambasador(ka) Różnorodności
  ZWYCIĘZCA: DJ Wika, Agata Roczniak, Rafał Dembe

  Dla osobistości życia publicznego (np. aktor/ka, artysta/ka, dziennikarz/rka), którego działania publiczne przyczyniają się do promowania różnorodności w społeczeństwie.

  Inicjatywa społeczna
  ZWYCIĘZCA: Marianna Wartecka

  Dla organizacji pozarządowej, osoby prywatnej lub grupy nieformalnej, której inicjatywa lub akcja społeczna przyczyniła się w danym roku do promowania różnorodności w społeczeństwie.

  Menadżer(ka) Różnorodności
  ZWYCIĘZCA: Małgorzata Petru

  Dla menedżera/rki, który/a wyróżnia się oryginalnymi działaniami na rzecz promowania różnorodności w swojej organizacji.

  Przedsiębiorstwo Różnorodności
  ZWYCIĘZCA: ING Bank Śląski

  Dla firmy, która działa na rzecz różnorodności, zarówno w swojej organizacji, jak i społeczeństwie.

  Ambasador(ka) Różnorodności
  ZWYCIĘZCA: DJ Wika, Agata Roczniak, Rafał Dembe

  Dla osobistości życia publicznego (np. aktor/ka, artysta/ka, dziennikarz/rka), którego działania publiczne przyczyniają się do promowania różnorodności w społeczeństwie.

  Inicjatywa społeczna
  ZWYCIĘZCA: Marianna Wartecka

  Dla organizacji pozarządowej, osoby prywatnej lub grupy nieformalnej, której inicjatywa lub akcja społeczna przyczyniła się w danym roku do promowania różnorodności w społeczeństwie.