.
  POLSKIE NAGRODY RÓŻNORODNOŚCIPolish Diversity Awards 2024
  To jedyne w Polsce wyróżnienia dla firm, organizacji i osób, które w swojej działalności promują różnorodność, równość i inkluzywność zarówno wewnątrz organizacji, jak i w otoczeniu biznesowym.
  DNI
  GODZIN
  MINUT
  SEKUND
  Miejsca pracy bez uprzedzeń i dyskryminacji

  Im bardziej zróżnicowany punkt widzenia, tym większa kreatywność, innowacyjność i elastyczność. Firmy to widzą, ale nie zawsze potrafią z tego potencjału skorzystać. Chcemy pokazywać najlepsze praktyki i wzorce, dać dowody, że systematyczne zarządzanie różnorodnością i jej wspieranie się opłaca. Pierwsze w Polsce Nagrody Różnorodności przyznawane przez redakcję „My Company Polska” to wyróżnienie dla firm, organizacji i osób, które w swojej działalności promują różnorodność, równość i inkluzywność.

  Weź udział w konkursie! Pokaż inicjatywy, których działania dowodzą, że promowane są różnorodność, równość i inkluzywność zarówno wewnątrz organizacji, jak i w  otoczeniu biznesowym i społecznym.

  Nagrody przyznamy w kategoriach:

  WIEK

  Zwycięzca zostaje wybrany spośród 5 nominowanych firm wyróżniających się działaniami na rzecz polityki senioralnej, „silver economy” oraz dialogu międzypokoleniowego w miejscu pracy.

  NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

  Zwycięzca zostaje wybrany spośród 5 nominowanych firm wyróżniających się działaniami na rzecz włączenia na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami, a także integracji takich osób w społeczeństwie.

  PŁEĆ

  Zwycięzca zostaje wybrany spośród 5 nominowanych firm wyróżniających się działaniami na rzecz równania praw osób różnych płci zarówno w biznesie, jak i społeczeństwie.

  LGBTQ+

  Zwycięzca zostaje wybrany spośród 5 nominowanych firm wyróżniających się działaniami na rzecz stworzenia miejsca pracy przyjaznego osobom LGBT+, a także takiej zmiany społecznej, która dąży do poprawy położenia osób nieheteronormatywnych w społeczeństwie.

  DIALOG MIĘDZYKULTUROWY

  Zwycięzca zostaje wskazany spośród 5 nominowanych firm wyróżniających się działaniami na rzecz integracji pracowników innych kultur i narodowości, a także poprawy położenia mniejszości kulturowych, etnicznych i wyznaniowych w społeczeństwie.

  NEURORÓŻNORODNOŚĆ

  Zwycięzca zostanie wybrany spośród 5 nominowanych firm wyróżniających się działaniami na rzecz włączenia osób neuroróżnorodnych (m.in. będących w spektrum autyzmu, z ADHD i innych osób neuroatypowych) na rynek pracy, a także integracji w społeczeństwie.

  Przyznane też zostaną nagrody specjalne

  Przedsiębiorstwo różnorodności

  Dla firmy, która działa na rzecz różnorodności zarówno w swojej organizacji, jak i społeczeństwie.

  Menedżer/ka różnorodności

  Dla menedżera/rki, który/a wyróżnia się oryginalnymi działaniami na rzecz promowania różnorodności w swojej organizacji.

  Ambasador/ka różnorodności

  Dla osobistości życia publicznego (np. aktor/ka, artysta/ka, dziennikarz/rka), którego działania przyczyniają się do promowania różnorodności w społeczeństwie.

  Inicjatywa społeczna

  Dla organizacji pozarządowej, osoby prywatnej lub grupy nieformalnej, której inicjatywa lub akcja społeczna przyczyniła się w danym roku do promowania różnorodności w społeczeństwie.

  Weź udział w konkursie!

  Wypełnij formularz i zgłoś kandydaturę w kategoriach konkursowych.

  Kapituła konkursu
  Galeria zdjęć
  Polskie Nagrody Różnorodności
  Polish Diversity Awards 2023
  Polskie Nagrody Różnorodności
  Polish Diversity Awards 2024
  Partnerzy
  Partner strategiczny
  Partner
  Partner wspierający
  Partner wspierający
  Partner wspierający
  Partner wspierający