Prof. Łukasz Arendt

    Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista od rynku pracy oraz wpływu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na gospodarkę. Koordynator projektu „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” realizowanego przez Konfederację Lewiatan. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, ekspert Team Europe. W latach 2016–2019 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, a w latach 2020-2021 dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych.