.
  POLSKIE NAGRODY RÓŻNORODNOŚCIPolish Diversity Awards 2024
  To jedyne w Polsce wyróżnienia dla firm, organizacji i osób, które w swojej działalności promują różnorodność, równość i inkluzywność zarówno wewnątrz organizacji, jak i w otoczeniu biznesowym.
  DNI
  GODZIN
  MINUT
  SEKUND
  Miejsca pracy bez uprzedzeń i dyskryminacji

  Im bardziej zróżnicowany punkt widzenia, tym większa kreatywność, innowacyjność i elastyczność. Firmy to widzą, ale nie zawsze potrafią z tego potencjału skorzystać. Chcemy pokazywać najlepsze praktyki i wzorce, dać dowody, że systematyczne zarządzanie różnorodnością i jej wspieranie się opłaca. Pierwsze w Polsce Nagrody Różnorodności przyznawane przez redakcję „My Company Polska” to wyróżnienie dla firm, organizacji i osób, które w swojej działalności promują różnorodność, równość i inkluzywność.

  Weź udział w konkursie! Pokaż inicjatywy, których działania dowodzą, że promowane są różnorodność, równość i inkluzywność zarówno wewnątrz organizacji, jak i w  otoczeniu biznesowym i społecznym.

  Nagrody przyznamy w kategoriach:

  WIEK

  Zwycięzca zostaje wybrany spośród 5 nominowanych firm wyróżniających się działaniami na rzecz polityki senioralnej, „silver economy” oraz dialogu międzypokoleniowego w miejscu pracy.

  NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

  Zwycięzca zostaje wybrany spośród 5 nominowanych firm wyróżniających się działaniami na rzecz włączenia na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami, a także integracji takich osób w społeczeństwie.

  PŁEĆ

  Zwycięzca zostaje wybrany spośród 5 nominowanych firm wyróżniających się działaniami na rzecz równania praw osób różnych płci zarówno w biznesie, jak i społeczeństwie.

  LGBTQ+

  Zwycięzca zostaje wybrany spośród 5 nominowanych firm wyróżniających się działaniami na rzecz stworzenia miejsca pracy przyjaznego osobom LGBT+, a także takiej zmiany społecznej, która dąży do poprawy położenia osób nieheteronormatywnych w społeczeństwie.

  DIALOG MIĘDZYKULTUROWY

  Zwycięzca zostaje wskazany spośród 5 nominowanych firm wyróżniających się działaniami na rzecz integracji pracowników innych kultur i narodowości, a także poprawy położenia mniejszości kulturowych, etnicznych i wyznaniowych w społeczeństwie.

  NEURORÓŻNORODNOŚĆ

  Zwycięzca zostanie wybrany spośród 5 nominowanych firm wyróżniających się działaniami na rzecz włączenia osób neuroróżnorodnych (m.in. będących w spektrum autyzmu, z ADHD i innych osób neuroatypowych) na rynek pracy, a także integracji w społeczeństwie.

  Przyznane też zostaną nagrody specjalne

  Przedsiębiorstwo różnorodności

  Dla firmy, która działa na rzecz różnorodności zarówno w swojej organizacji, jak i społeczeństwie.

  Menedżer/ka różnorodności

  Dla menedżera/rki, który/a wyróżnia się oryginalnymi działaniami na rzecz promowania różnorodności w swojej organizacji.

  Ambasador/ka różnorodności

  Dla osobistości życia publicznego (np. aktor/ka, artysta/ka, dziennikarz/rka), którego działania przyczyniają się do promowania różnorodności w społeczeństwie.

  Inicjatywa społeczna

  Dla organizacji pozarządowej, osoby prywatnej lub grupy nieformalnej, której inicjatywa lub akcja społeczna przyczyniła się w danym roku do promowania różnorodności w społeczeństwie.

  Weź udział w konkursie!

  Wypełnij formularz i zgłoś kandydaturę w kategoriach konkursowych.

  Kapituła konkursu
  Galeria zdjęć
  Polskie Nagrody Różnorodności
  Polish Diversity Awards 2023
  Polskie Nagrody Różnorodności
  Polish Diversity Awards 2024
  Partnerzy
  Partner strategiczny
  Partner
  Partner wspierający
  Partner wspierający
  Partner wspierający