https://roznorodnosc.pl/wp-content/uploads/2023/01/loga-.png

Polskie Nagrody Różnorodności Polish Diversity Awards 2023

To jedyne w Polsce wyróżnienie dla firm, organizacji i osób, które w swojej działalności promują różnorodność, równość i inkluzywność zarówno wewnątrz organizacji, jak i w otoczeniu biznesowym

Miejsca pracy bez uprzedzeń i dyskryminacji

Im bardziej zróżnicowany punkt widzenia, tym większa kreatywność, innowacyjność i elastyczność w formułowaniu strategii i pokonywaniu wyzwań. Różnorodność do dziś jedna z głównych sił napędowych biznesu. Polskie firmy to widzą, jednak nie wszystkie mają świadomość konieczności systematycznego zarządzania różnorodnością i wspierania jej. Chcemy pokazywać najlepsze praktyki i wzorce. Dlatego redakcja „My Company Polska” zamierza przyznać pierwsze w Polsce Nagrody Różnorodności. To wyróżnienie dla firm, organizacji i osób, które w swojej działalności promują różnorodność, równość i inkluzywność, zarówno wewnątrz organizacji, jak i w odniesieniu do otoczenia biznesowego.
https://roznorodnosc.pl/wp-content/uploads/2023/01/square-02.jpg

Nagrody przyznamy w kategoriach:

Wiek
Niepełnosprawność
Płeć
LGBT+
Dialog międzykulturowy
https://roznorodnosc.pl/wp-content/uploads/2023/01/square-01.jpg

Przyznane też zostaną nagrody specjalne:

Przedsiębiorstwo Różnorodności
Menedżer(ka) Różnorodności
Ambasador(ka) Różnorodności
Inicjatywa Społeczna

Wypełnij zgłoszenie i wskaż swojego kandydata

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia.

    2023© My Company Media Sp. z o. o. All Rights Reserved